Zijn licht doorgeven

Jezus vraagt mij om Zijn Licht te verspreiden. Om mijn lamp niet te verstoppen, niet onder de tafel te zetten.

Verspreiden kun je misschien ook omschrijven als weerspiegelen. Dat vind ik soms best lastig. Hoe kan ik Gods licht weerspiegelen in mijn omgeving? Met mijn fouten en onhebbelijkheden, mijn tekorten. Nee, dat is niet voor mij weggelegd.

Toen dacht ik aan een reflector langs de weg.
Een reflector geeft zelf geen licht, maar weerkaatst het licht die het ontvangt!
De reflector zelf hoeft niet zijn best te doen om dit licht door te geven.

Ook voor een schaduw of een weerspiegeling in het water hoef je niet je best te doen, het gebeurt. Kijk maar eens in de vijver naar bijvoorbeeld een zwaan.

Ik besef wel dat er noodzaak is tot reiniging, elke dag. Een besmeurde reflector kan geen licht weerspiegelen.

Daarom probeer ik elke morgen te bidden: ‘Heer, neem alles weg wat tussen U en mij instaat. Zodat U door mij heen Uw werk kunt doen. Dat de kanalen schoon zijn om Uw levend water er doorheen te laten stromen.’

Maar wat een genade! God wil niets liever dan mij schoonmaken/reinigen! Door Jezus volbrachte werk mag ik elke keer schoongewassen worden. Dit toelaten, eigen maken, maakt het mogelijk dat ik Zijn Glorie in mijn omgeving kan laten zien. Soms zonder dat ik er erg in heb. Dat kan al door met een open hart en met open ogen de wereld in te kijken en oprecht begaan te zijn met mijn naasten. Tijd en aandacht aan hen te geven.

En is er, op bepaalde momenten, te veel pijn in mij, is het donker om me heen, val ik weer eens op m’n gezicht?

Ik heb geleerd: Een gebroken kaars kan ook licht geven

Mattheüs 5:15-16 ‘Men steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, met zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

Marjoke