Missie

Vrij om te Leven is opgericht omdat er een duidelijke behoefte is aan specifiek hulp voor mensen en betrokkenen die worstelen met een eetstoornis vanuit een christelijk perspectief. Er zijn al een aantal stichtingen die hulp bij eetstoornissen aanbieden, maar niet vanuit christelijk perspectief.
De noodzaak voor een stichting met een christelijke identiteit was voor de oprichters duidelijk aanwezig omdat – door ervaringsdeskundigen – wordt ervaren dat er nauwelijks tot geen platform is voor hulp en begeleiding met een christelijke identiteit terwijl daar wel behoefte aan is. Een verslaving en specifiek een eetstoornis wordt steeds beter bespreekbaar, maar blijft een moeilijk en gevoelig onderwerp. Er is hierdoor nog steeds veel onwetendheid en onkunde als het gaat om een eetstoornis.  

Juist omdat mensen heel vaak totaal geen idee hebben wat een eetstoornis precies is, komen er nogal eens (goedbedoelde) reacties als: ‘je kunt toch gewoon eten’ of ‘als je weet dat je steeds zieker wordt wanneer je niet eet dan weet je toch wat je moet doen: Eten dus!’ Of, vanuit christelijke optiek zou kunnen klinken: ‘Je moet meer bidden, meer op God vertrouwen en dan komt het wel goed.’

Vrij om te Leven is van mening dat een eetstoornis niet zomaar verdwijnt. Vanuit christelijk oogpunt is bidden en in God vertrouwen, een basishouding. Maar in veel situaties is voor een doorbraak meer nodig. Daarom is er een groot verlangen ontstaan om mensen die worstelen met eten (lees: eetstoornis) te helpen en te ondersteunen met:
• kennis uit de Bijbel (Gods helende waarheid kennen en gaan toepassen), maar ook met
• psycho educatie, en
• ervaringen van andere christenen die weten wat het is om een eetstoornis te hebben. Vaak zijn dit mensen die hierin zelf eerder ook gevangen zaten.

Vrij om te Leven vindt haar waarden in de Bijbel als Gods onfeilbare Woord. Zij wil Gods liefdevolle waarheid doorgeven en vanuit Gods liefde naast mensen staan, hen helpen en bemoedigen. De Bijbeltekst die als uitgangspunt gebruikt wordt is te vinden in Lukas 4:18-21, waar staat: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’ 

Visie

Los komen van een verslaving is vaak een ingewikkeld en langdurig proces. Een eetstoornis is in zijn overkomen en basisprincipe een verslaving. Waarbij eten een werkwoord is wat je altijd en dagelijks moet doen om te leven. Het vraagt hierdoor vaak veel tijd, energie en geduld om los te komen van de stoornis. Voor het herstel is het belangrijk dat er tijd is voor het herstel. Tijd en aandacht waarin mensen ervaren dat ze gezien en gehoord worden en de liefde van God ook werkelijk kunnen ervaren. Er is merkbare, voelbare en zichtbare ondersteuning en bewogenheid nodig.
Door middel van onderwijs, in de vorm van lezingen, studies en trainingen wil Vrij om te Leven mensen uitleg geven over de eetstoornis. Over de functies van de eetstoornis, het ontstaan en hoe er tot herstel gekomen kan worden. Hierbij nemen de Bijbel, Gods onvoorwaardelijke liefde, psycho-educatie en verhalen van (ervarings)deskundigen een belangrijke plek in. Daarnaast zullen er bijeenkomsten (o.a. groepsgesprekken), (creatieve) workshops en evenementen worden georganiseerd om te bemoedigen, toe te rusten en te ondersteunen. Tenslotte zijn er buddy’s – zogenaamde reisgenoten - die ervaringsdeskundig zijn en een tijdje met mensen die een eetstoornis hebben, willen optrekken om hen te bemoedigen en te ondersteunen zodat ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dit is in de praktijk brengen wat de Bijbel leert dat we elkaar tot hand en voet moeten zijn. Deze reisgenoten zullen door Vrij om te Leven opgeleid en begeleid worden voor dit traject.

Vrij om te Leven wil fysiek en digitaal de mensen ondersteunen en een plek bieden voor o.a. ontmoeting, studies, trainingen en workshops met een groot verlangen op termijn een plek waar mogelijk ook gelogeerd kan worden en mensen tijdelijk kunnen verblijven om te leren en het geleerde toe te gaan passen. Dit zou dan het TOV-Huis zijn.