Help mee mensen hun ware identiteit en vrijheid terug te krijgen!

Samen staan we sterk

Misschien ben jij (helaas) bekend met een eetstoornis, of ken je het vanuit je directe nabijheid en weet je van de worsteling die er mee gepaard gaat, maar weet je vooral ook van het herstel dat mogelijk is?! Dan hopen wij dat er in jou het verlangen is om met dat wat je weet anderen te bemoedigen en te dienen. Hoe dat zou kunnen? Lees het hieronder.

Vrijwilliger

Onze deuren staan open voor hen die hulp en ondersteuning zoeken maar ook voor mensen die Gods liefde en hun kennis willen delen als vrijwilliger in het TOV-Huis of in een van de programma’s. Dat kan gaan over welkom heten, koffieschenken, bidden en luisteren. Of misschien wil jij jezelf beschikbaar stellen als coach, therapeut, psycholoog of arts om (vrijwillig) je steentje bij te dragen? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. 

Reisgenoot

In het kader van bemoedigen en ondersteunen hebben wij het onderdeel Reisgenoten. Reisgenoten zijn mensen, veelal ervaringsdeskundigen, die een tijdje met iemand op trekken als maatje. Zij zijn geen hulpverlener maar willen ondersteuning bieden tijdens het traject van heling en verandering door het bieden van een luisterend oor, bemoediging en gebed. Misschien wil jij met jouw ervaring je wel inzetten als reisgenoot? Je gaat een verschil maken voor de deze mensen.

Klik hier voor meer infomatie over Reisgenoten

Geef het goede nieuws door

Een bekende uitspraak is ‘niet het vele is goed, maar het goede is veel.’ Het zou fijn zijn als we de goede boodschap die Vrij om te Leven de wereld in wel helpen gedeeld zou worden! De goede boodschap van echte heling en verandering die er voor zorgt dat een eetstoornis los gelaten kan worden. Volg ons op Facebook en Instagram en deel onze boodschap!

Misschien heb je zelf een traject doorlopen en heeft het je de antwoorden en de weg naar vrijheid geboden. Voel je vrij om je verhaal met ons te delen zodat wij jouw verhaal weer kunnen delen. 

Doneren

Kun je niet als vrijwilliger ons ondersteunen, maar wil je toch je steentje bijdragen, dan kun je ons natuurlijk altijd financieel ondersteunen. De kosten voor deelname aan een programma worden niet gedekt door een zorgverzekeraar. Daar hebben we bewust voor gekozen omdat we willen inzetten op hoop en kracht en niet op ziekte of zorg. Maar dat betekent wel dat we – naast inkomsten uit de cursussen en trainingen – we heel erg afhankelijk zijn van donaties en giften. De Stichting Vrij om te Leven heeft een ANBI status, dat betekent dat je gift aftrekbaar is. Wij zouden ontzettend geholpen zijn wanneer jij ons zou willen steunen met een (maandelijkse) gift.

Doneren

Je zaait hiermee in het Koninkrijk van God, je helpt mensen hun ware identiteit, als geliefd kind van God te (her)vinden én je zet er mensen mee in de vrijheid om ook als dat geliefde kind te kunnen schitteren! 

Er is zoveel nood en veel mensen zitten te wachten op licht dat hun duisternis verlicht. Er is zoveel te doen! Jezus zegt dat de velden wit zijn, maar dat er te weinig arbeiders zijn. Meewerken in en aan het TOV-Huis (fysiek of programma) betekent dat je medearbeider bent in Gods koninkrijk. Hoe tof is dat?!

Neem contact met ons op als jij je aangesproken voelt en wanneer jij:
· het belangrijk vindt om jouw kennis te delen;
· wilt bemoedigen;
· een verschil wilt maken in het leven van een ander!
· wilt investeren om op deze manier mee te bouwen aan Gods Koninkrijk.

SAMEN STAAN WE STERK EN SAMEN KOMEN WE VERDER 

Contact