Opleiding tot Stichting Vrij om te Leven professional – Hulp bij eetstoornissen met de BIAS-88 Methode

Stichting Vrij om te Leven wil mensen helpen vrij te komen van hun worsteling met eten. De Stichting handelt daarbij vanuit de visie dat niet eetlijsten of diëten de manier is waardoor die worsteling stopt, maar dat de weg van binnen naar buiten bewandeld moet worden. Daarmee wordt bedoeld dat er eerst zoveel mogelijk innerlijke heling moet zijn vóór gezond gedrag kan worden aangeleerd en kan worden volgehouden. Die innerlijke heling gaat over heling van het hart - aangezien ons hart de bron is van ons leven - en over vernieuwing van ons denken. Eenieder van ons loopt in het leven innerlijke verwondingen op. We komen allemaal periodes van verwarring, spanning en stress tegen en we proberen die zo goed mogelijk te doorstaan.
 
Eten of niet eten is een manier geworden om met innerlijke pijn, trauma’s, eenzaamheid en verwarring om te gaan. Vaak wordt eten daar helemaal niet bewust voor gebruikt. Niemand koppelt bewust een bepaald gevoel of een bepaalde gedachte aan eten of aan bepaalde voedingsmiddelen. Dat gaat allemaal onbewust, óók omdat heel veel gedachten en gevoelens onbewust zijn en onbewust worden getriggerd.
 
Om los te komen van het verstoorde eetgedrag gebruikt de Stichting de BIAS-88 Methode. Deze methode helpt mensen Bewust te worden en Inzicht te krijgen in zichzelf en in hun verstoorde eetgedrag en om te zien hoe en waarom eten of niet eten hen helpt. Na de bewustwording komt de doorleefde Aanvaarding. Deze fase is de fase waarin heling plaats kan vinden zodat er daarna goede Sturing kan komen.
 
Deze BIAS-88 Methode is een unieke methode gebaseerd op verschillende, binnen de psychische gezondheidszorg veel gebruikte, behandelmethoden zoals de RET, CGT, TA en ACT. Het grote verschil zit in de heling. Innerlijke verwondingen denk je niet weg en helen niet door je gedrag aan te passen, daar is zorg voor nodig, zodat er heling kan plaatsvinden. De BIAS-88 Methode voorziet daarin.

De Stichting Vrij om te Leven biedt zorgprofessionals zoals coaches, therapeuten en psychologen de mogelijkheid om kennis te nemen van deze methode, zodat zij mensen met eetproblematiek kunnen helpen op het niveau waar de hulp nodig is.  

Wat wordt er aangeboden
■ Theorie van de BIAS-88 methode zoals die beschreven staat in het werkboek
■ Opdrachten maken, zelf ervaren (doen) en bespreken die in het werkboek staan beschreven
■ Supervisie
■ Stagemomenten
■ Toepassen pastoraat in therapie (do’s en don’ts)
■ Na het doorlopen van de opleiding ontvangt de professional een certificaat
en logo/sticker voor op zijn/haar website (jaarlijks te vernieuwen)
■ Jaarlijks terugkommoment voor supervisie, intervisie en bijscholing (voor vernieuwing sticker)
■ Ondersteuning indien nodig bij het toepassen in de praktijk (vragen in de praktijk).

Duur
■ 5 Maanden:
     • 3 live lesdagen
     • 3 keer supervisie en reflectie digitaal via Zoom
     • Stage:
        o Twee dagen meedraaien met TOV-Week
        o Minstens één keer meedraaien met Vrij om te Leven
           Community (hoe werkt de theorie in de praktijk)
        o Een dag meedraaien bij opleiding ervaringsdeskundigen
     • Eindgesprek

Voor wie
Coaches, therapeuten en psychologen die bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn op het gebied van eetstoornissen en de visie en missie van de Stichting onderschrijven.

Kosten
Nog niet bekend. Hiermee volg je als coach, therapeut en psycholoog deze aanvullende opleiding en committeer je je aan het werk van de Stichting door mee te draaien in het team van professionals dat het programma tijdens de TOV-Weken verzorgt. Je ontvangt hierbij een vergoeding conform de door de Stichting vastgestelde tarieven.

Adres
Middelblok 98a, 2831 BP Gouderak

Heb je interesse in deze opleiding of vragen? Neem contact met ons op via: academie@stichtingvrijomteleven.nl 

Opleiders

Elisabeth van Zijl - Vuyk

Therapeut en vitaliteitscoach bij de 
praktijk Geroepen om te Leven

Jeanine Berendsen

Psychosociaal therapeut bij de praktijk Leef met LEV