TOV-evenementen

Onderdeel van bemoediging en onderwijs is het TOV-Event en zijn de TOV-Momenten. Dit zijn bijeenkomsten waarin bemoediging centraal staat door middel van ervaringsverhalen, seminars, gebed maar ook aanbidding neemt daarin een belangrijke plek in. 

Het TOV-Event wordt één keer per jaar gehouden, de TOV-Momenten verschillende keren per jaar. Zowel het Event als de Momenten hebben een specifiek thema waarover een ervaringskundige vertelt en deelt vanuit zijn/haar eigen leven.

Eerst volgende TOV-Event is op zaterdagmiddag 16 maart 2024 in de Goudse Waarden te Gouda. Meer informatie volgt.