De Stichting Vrij om te Leven is in het leven geroepen om mensen met een eetstoornis op een laagdrempelige manier te helpen, te bemoedigen en te ondersteunen in hun traject van herstel en verandering. De Stichting wil niet alleen mensen helpen en begeleiden die worstelen met een eetstoornis, maar ook hen die op de een of andere manier bij hen betrokken zijn en ondersteuning zoeken. De Stichting is niet gericht op therapie of individuele begeleiding maar op onderwijs, training en begeleiding. Voor therapie en individuele begeleiding verwijzen wij door naar de bij ons aangesloten praktijken. Belangrijk is dat de Stichting niet uitgaat van cliënten of ‘stoornis en ziekte,’ maar van mensen die zoeken en worstelen en willen leren te leven zoals God hen heeft bedoeld. De Stichting is dan ook geen ‘zorginstelling’ maar een ‘Academie voor een leven in vrijheid.’ 

Uitgangspunten en doelstelling 
Voor de Stichting geldt dat het uitgangspunt, het fundament, te vinden is in de Bijbel, en wel in Lukas 4:18-21, waar staat: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’  

Daarnaast gebruikt de Stichting in haar programma’s en onderwijs de methode en principes zoals de praktijk Geroepen om te Leven die hanteert en uitdraagt.  De Stichting heeft als doelstelling: 
• het organiseren en uitvoeren van, of ondersteunen van activiteiten die bedoeld zijn voor mensen met een eetstoornis;  
• het bevorderen van de zorg en het welzijn van mensen met een eetstoornis;  
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

De Stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:  • het organiseren van bijeenkomsten;  
• het houden van gebedsmomenten;  
• een inloophuis/aanbieden van ‘woonkamermomenten’;  
• het geven van lezingen, studies en trainingen;  
• het oprichten van een Leer- en Leefhuis;  
• begeleiding en ondersteuning aan hulpvrager door z.g.n. reisgenoten (reisgenotenprogramma);  
• begeleiden en trainen van reisgenoten;  
• creatieve ondersteuning door middel van verschillende workshops.