Werkwijze

Wanneer je besluit om een aanvraag in te dienen voor een reisgenoot kun je het contactformulier invullen. Wanneer deze is binnen gekomen bij de Stichting krijg je via de mail van één van de coördinatoren bericht van ontvangst en een voorstel voor telefonisch contact. Je krijgt daarbij een korte vragenlijst toegestuurd zodat we nog wat meer informatie over jou hebben en het telefonisch contact ook persoonlijk kan zijn.

Zodra er een geschikte reisgenoot voor je is gevonden word je daarvan op de hoogte gebracht door één van de coördinatoren (ook via de mail). Vervolgens neemt je reisgenoot binnen twee dagen contact met je op om te bevestigen dat jullie samen op weg gaan en binnen een week zal de reisgenoot je vervolgens een kennismakings- en introductiemail sturen. Het eerste initiatief voor contact ligt dus bij de reisgenoot.

Het is belangrijk dat er een band kan worden opgebouwd tussen reiziger en reisgenoot. Daarom is het raadzaam om voor een langere tijd samen op te trekken. Om die relatie op te kunnen bouwen houden we een periode van een half jaar tot een jaar aan waarbij verlenging mogelijk is. Na de eerste twee maanden vindt er een eerste ‘check’ plaats door de coördinator om te peilen of er een goede match is tussen reiziger en reisgenoot en of het contact helpend is. Vervolgens is er na weer vier maanden een evaluatiemoment waarbij zowel de reiziger als de reisgenoot een korte vragenlijst invullen. Als blijkt dat alles volgens tevredenheid loopt bij zowel de reiziger als de reisgenoot dan wordt het traject een half jaar voortgezet, waarbij na een jaar na de start gekeken wordt of verlening nodig is.

Om jouw reisgenoot te bekwamen zijn er regelmatig toerustings- en leerbijeenkomsten. Daarom rekenen we voor deelname aan het reisgenotentraject een bedrag van € 10 per maand. Tevens zijn al onze reisgenoten in het bezit van een VOG.

Samengevat en de praktische zaken op een rijtje:
• een reisgenoot is geen hulpverlener maar iemand die met je mee loopt, je bemoedigt en je aanmoedigt op jouw reis naar heling, indien gewenst vanuit ervaringsdeskundigheid;
• een reisgenoot onderschrijft de missie en visie van de Stichting;
• reisgenoten zijn bekend met de methode en principes die worden toegepast en onderwezen worden door de Stichting Vrij om te leven;
• je krijgt bevestiging van aanvraag via de mail, waarna een telefonische intake plaatsvindt door een van de coördinatoren waarna je via de mail toewijzing van een reisgenoot ontvangt;
• contact met de reisgenoot gaat in eerste instantie via mail. In overleg kunnen er andere manieren van contact worden gezocht (skype/facetime, whatsapp en eventueel persoonlijk contact);
• het eerste contact wordt gelegd door de reisgenoot;
• na de eerste twee maanden wordt er gekeken of er een goede klik is tussen jou en de reisgenoot en of het contact helpend is;
• na een halfjaar is er een evaluatiemoment, waarna het contact wordt voortgezet of gekeken gaat worden of er een andere ‘match’ nodig is;
• er wordt van jou een maandelijkse bijdrage gevraagd van € 12.50.;
• Beëindiging van het traject kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden;
• Voor het traject wordt gestart hebben jij en de reisgenoot de privacy- en de akkoordverklaring getekend;
• Wanneer het traject wordt beëindigd stuur jij als reiziger een mail naar de reisgenoot en de coördinator waarmee jij contact hebt gehad. Je ontvangt vervolgens bevestiging van beëindiging.