Vertrouwenspersoon

Veiligheid voorop

Stichting Vrij om te Leven wil hulp bieden aan mensen en betrokkenen van mensen die worstelen met eten. Wij willen dat doen vanuit de liefde van Jezus, met bewogenheid en ervaringsdeskundigheid. Vanuit deze ervaringsdeskundigheid weten we dat mensen die worstelen met eten heel vaak kwetsbaar zijn en hunkeren naar bevestiging, verbondenheid en liefde. Dat betekent, dat we zorgvuldig moeten omgaan met elkaar en met de mensen die aan ons worden toevertrouwd. Dat moeten we natuurlijk altijd, maar juist wanneer er sprake is van mensen die kwetsbaar zijn en daarin hulp ontvangen, is het goed om met elkaar afspraken te maken die de veiligheid van zowel de doelgroep als de medewerkers van de Stichting bevorderen en optimaliseren.
Daarom hebben we een document opgesteld waarin we onze gedragsafspraken benoemen om daarmee te verwoorden hoe wij met elkaar willen omgaan. Deze gedragsafspraken zijn bedoeld om de veiligheid van ons en onze deelnemers te bewaken en te bevorderen. Wij geloven dat met elkaar omgaan vanuit de liefde van Jezus in een respectvolle, open en zorgzame relatie, deze gedragsregels als vanzelfsprekend gehanteerd kunnen worden. Toch leven we in een wereld waarin het nodig is om afspraken te maken en ze op papier te zetten. We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van specifiek de mensen met een eetstoornis, maar van alle leven in zijn algemeenheid en ter bescherming van onszelf en anderen.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van onze gedragsafspraken ligt in de eerste plaats bij een ieder persoonlijk. Het bestuur heeft als verantwoordelijke voor het goed en veilig functioneren van de Stichting de taak om deze gedragsregels levend te houden, onder de aandacht te brengen en toe te zien op het naleven hiervan.

In de gevallen waarin de gedragsafspraken niet (direct) voorzien, of bij twijfel, ongeregeldheden/ onduidelijkheid/ onvrede of zorg vragen wij om contact op te nemen met het bestuur. Wij geloven dat met elkaar omgaan vanuit de liefde van Jezus en in een respectvolle open en liefdevolle relatie, deze gedragsregels vanzelfsprekend gehanteerd kunnen worden.

Bestuur: w.jongkind@stichtingvrijomteleven.nl