GebedskrachtBidden, samen bidden, heeft enorme kracht. Daarom is gebed voor Vrij om te Leven een belangrijke pijler. Jezus zegt dat daar waar mensen met elkaar bidden God grote dingen kan doen. Jacobus zegt in zijn brief dat het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt (Jacobus 5:16).
Wij geloven dat gebed ons helpt Gods Vaderhart steeds beter te leren kennen en wij zo Hem steeds meer gaan vertrouwen. Gebed creëert ook de ruimte voor God om te werken omdat we dan volkomen op Hem afgestemd zijn. Juist wanneer je worstelt met eten en je je realiseert dat dat vooral met je hart te maken heeft is het belangrijk om je hart af te stemmen op de Schepper van je hart.

Aanvraag voor gebed
Eens per vier weken op donderdagavond komen medewerkers van Vrij om te Leven samen om specifiek voor jou te bidden. Graag ontvangen we persoonlijke gebeds- of dankpunten. Je kunt op het formulier hiernaast je gebed achterlaten. Geef aan of je naam bekend mag zijn binnen de gebedsgroep of dat je graag anoniem een gebed wilt aanvragen.

Chat
Daarnaast hebben we een chat die openstaat voor gebedsverzoeken op de avond dat we bidden. Via deze chat heb je contact met een medewerker en kun je je gebedsverzoek doorgeven. We willen op deze wijze met jou meestrijden en verbonden zijn.

Het kan heel spannend zijn om iets dat je zo lang voor je zelf hebt gehouden, iets dat geheim en stiekem was nu te gaan delen. Laat het je eerste stap zijn in je proces van heling. Dat wat naar buiten komt kan ook in het Licht gebracht worden. En daar waar Gods Licht kan heersen, kan heling komen.

Wil je weten wanneer de gebedsavonden zijn en de chat open is? Check de agenda.

Gebedsverzoek