TOV-Week 'Op weg naar vrijheid'

TOV-Week 2024


Om de eetstoornis los te kunnen laten is er innerlijke heling nodig. Heling van jouw kinddeel. Dat is een lastig proces, maar wel nodig. Tanja legt uit hoe dat proces voor haar was. Tijdens de TOV-Week is er alle ruimte om jouw kinddeel, jouw innerlijk kind, te ontdekken, het te omarmen en de pijn aan te gaan. Tijdens de TOV-Week ontvang je daarin begeleiding. Je hoeft het niet alleen te doen.

Wanneer?

In verband met de voorbereidingen voor de verhuizing naar Zeewolde gaan de TOV-Weken voor nu niet door.

De eerstvolgende TOV week is van15 november t/m 22 november 2024.

(Aankomst tussen 19.00 en 20.00 uur, vertrek 9.30 uur.)

Aanmelden is vanaf 21 jaar*.

Deelnemersprijs: € 1.250
(dit is inclusief 21% btw en volpension, werkboek en materialen.)

Locatie

Krachtenveld 53 55, Zeewolde.

Deze locatie is rolstoeltoegankelijk. Er is een verstelbaar bed aanwezig. 

Aanrader

Het is aan te raden om het boek ‘Vrede met jezelf.’ van te voren te lezen. Daarmee kun je al bekend worden met de weg van binnen naar buiten. Je kunt het boek (€ 24.95) mee bestellen bij je boeking.

Aanmelden


ONDERWIJS – VERDIEPING
RUST – LOSLATEN - HELING

Misschien ken je het: het lukt je maar niet om op een gezonde manier met eten om te gaan. Om goed voor je lichaam te zorgen en op een positieve manier naar jezelf te kijken. Je worstelt al heel lang met eten en je hebt al van alles geprobeerd om het goed te doen. Om beter te worden, om jezelf te verbeteren. Je weet wat goed is om te doen en toch zit je vast. En dat terwijl je zo verlangt naar vrijheid, naar echte vrijheid.

De Stichting Vrij om te Leven bestaat uit ervaringsdeskundigen die weten wat het is om vast te zitten in verstoord eetgedrag. Ze weten ook wat de weg is om hiervan vrij te komen. Niet eetschema’s en diëten helpen om los te komen van verstoord eetgedrag maar innerlijke heling – heling van je hart - en vernieuwing van denken is de weg naar vrijheid.

De Stichting wil jou hulp bieden bij jouw worsteling met eten en biedt daarvoor de TOV-Week aan. Een week waarin je onderwijs ontvangt over de functie van de eetstoornis en over het ontstaan van je verstoorde eetgedrag. Door zowel persoonlijke- als groepssessies gaan we de ‘weg naar binnen.’

Het onderwijs dat wordt gegeven is gebaseerd op het goede dat de psychologie en de wetenschap ons biedt, maar bovenal op de Bijbel met Gods genadige en liefdevolle waarheid. De week heeft een divers programma waarin momenten van rust en verdieping belangrijke onderdelen zijn. Dit zal jou helpen een sprong in ‘het diepe’ te maken om gevoelens toe te laten die al zo lang zijn weggestopt. Wanneer er innerlijke heling heeft plaatsgevonden, is het ook mogelijk om gezond gedrag aan te leren. Het is de weg gaan van binnen naar buiten.

Naast onderwijs en de bijbehorende verwerkingsopdrachten zal er ook ruimte zijn voor aanbidding, gebed en samenzijn. Het zal een week zijn waarin je Gods liefde zult ervaren en nieuwe stappen kunt zetten waarbij je bijgestaan wordt door ervaringsdeskundige therapeuten en vrijwilligers.

Thema
Het thema van de TOV-Week is ‘Op weg naar vrijheid’. Heling en vernieuwing is een reis. Een reis die begint met een startpunt en het benoemen van de eindbestemming. Tijdens de week zullen we aan de hand van het verhaal van de tocht van het volk Israël van Egypte naar Kanaän samen op weg gaan. Helaas gaat die reis door de woestijn. Met elkaar gaan we onder ogen komen wat we daar tegenkomen, om vervolgens los te laten wat losgelaten moet worden en heling te kunnen ontvangen voor innerlijke verwondingen.
 
Een week er tussenuit
De praktijk wijst uit dat een uur of anderhalf uur therapie per week niet genoeg is om de stappen te zetten die nodig zijn. Het dagelijks leven vraagt veel. De maatschappij verwacht veel van je. Maar ook kerk, familie en de sociale contacten roepen om aandacht. Waar is er dan nog helingtijd voor jou. Waar is de tijd en ruimte om tot rust te komen, stil te worden en pijn los te laten komen en te verwerken?

God zelf wijst ons Zijn weg tot innerlijke heling in Jesaja 30:15,16 ‘Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.’ Om innerlijke wonden te kunnen laten helen en om los te komen van je verstoorde eetgedrag is rust en stilte nodig. Het is nodig om stil te worden bij God, om terug te keren naar Hem. Wat er dan kan gebeuren? Vrijheid en kracht!

Door er een week uit te breken en je onder te dompelen in een sfeer van begrip, bewogenheid, liefde en troost geef je jezelf de ruimte om de eerste belangrijke stappen te zetten op weg naar heling.

Kostenplaatje
Als Stichting hebben we er voor gekozen om geen GGZ instelling te willen zijn. We willen onze eigen zienswijze op herstel van verstoord eetgedrag en Gods waarheid zonder schroom kunnen inzetten. Dat betekent tegelijk dat er (nog) geen overheidsgelden beschikbaar zijn. Dat vraagt van de deelnemers een behoorlijke bijdrage, daarvan zijn wij ons bewust. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat je voor het bedrag dat we vragen heel veel terug krijgt. Deze week is op basis van volpension. Je krijgt professionele begeleiding van therapeuten, er wordt gewerkt aan de hand van een werkboek dat je meeneemt naar huis en er zal veel creatieve ondersteuning worden aangeboden. Om de kosten te drukken werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers.

Het is zelfs zo dat we de kosten niet volledig willen doorberekenen en hopen via giften en donaties het tekort te kunnen dekken.

Globaal programma
Aankomst vrijdag tussen 19:00 - 20:00 uur.
Op deze avond zullen we kort met elkaar kennismaken en krijg je informatie over het programma gedurende de week.

Elke dag zal gestart worden met persoonlijke stille tijd waarna de dag zal bestaan uit verschillende blokken die elk zijn eigen invulling zullen hebben met voldoende rust- en verwerkingsmomenten. Creativiteit zal een belangrijke plek innemen als manier om te ontspannen en te verwerken.

Deelname
Via het aanmeldformulier schrijf je je in voor de TOV-Week. Je ontvangt vervolgens van ons een uitgebreidere vragenlijst zodat we iets meer achtergrond informatie hebben. Mochten er dan nog onduidelijkheden zijn, dan plannen we een telefonische afspraak in.

Terugkomdag
Na het organiseren van onze eerste TOV-Weken is gebleken dat er behoefte was aan twee terugkomdagen. Wij organiseren de eerste dag na ongeveer zes weken na deelname aan jouw TOV-Week, en vervolgens na weer zes weken de tweede terugkomdag. Deze dag zal plaatsvinden op een donderdag van 10.00-15.30 uur in het TOV-Huis in Zeewolde. Tijdens deze dagen zal één van de twee therapeuten van de TOV-Week aanwezig zijn en met je terugblikken op de afgelopen periode na de TOV-Week. Tijdens deze dagen staan we stil bij je proces, kijken we wat je nodig hebt, maar ontvang je ook nog weer aanvullend onderwijs. De kosten voor deze terugkomdagen bedragen € 70,00 en zullen nadien gefactureerd worden.