TOV-Week 'Op weg naar vrijheid'

TOV-Week 2023

Wanneer?

Vrijdag 24 nov. t/m vrijdag 1 dec. 2023
(Aankomst tussen 19.00 en 20.00 uur, vertrek 9.30 uur). 

Aanmelden is vanaf 21 jaar*.    

Prijs

Vroegboek prijs: € 990,00

Vanaf 15 oktober is de prijs € 1.150,00 ( dit is inclusief volpension, werkboek en materialen).

Locactie

Den Dikken Boom, IJsseldijk Noord 123
2935 BK, Ouderkerk aan den IJssel

Deze locatie is volkomen rolstoeltoegankelijk. Zowel douche en toilet zijn hierop aangepast, ook het bed in de slaapkamer is verstelbaar. 

Aanrader

Het is aan te raden om het boek ‘Vrede met jezelf.’ van te voren te lezen. Daarmee kun je al bekend worden met de weg van binnen naar buiten. Je kunt het boek (€ 17,50) mee bestellen bij je boeking.

Aanmelden

*Wij zijn druk bezig met het organiseren van een TOV-Week voor jongeren onder de 21 jaar en hopen deze in de tweede helft van het jaar 2024 te kunnen realiseren. Via onze nieuwsbrief en/of socialmedia houden we je hiervan op de hoogte.

ONDERWIJS – VERDIEPING
RUST – LOSLATEN - HELING

Misschien ken je het: het lukt je maar niet om op een gezonde manier met eten om te gaan. Om goed voor je lichaam te zorgen en op een positieve manier naar jezelf te kijken. Je worstelt al heel lang met eten en je hebt al van alles geprobeerd om het goed te doen. Om beter te worden, om jezelf te verbeteren. Je weet wat goed is om te doen en toch zit je vast. En dat terwijl je zo verlangt naar vrijheid, naar echte vrijheid.

De Stichting Vrij om te Leven bestaat uit ervaringsdeskundigen die weten wat het is om vast te zitten in verstoord eetgedrag. Ze weten ook wat de weg is om hiervan vrij te komen. Niet eetschema’s en diëten helpen om los te komen van verstoord eetgedrag maar innerlijke heling – heling van je hart - en vernieuwing van denken is de weg naar vrijheid.

De Stichting wil jou hulp bieden bij jouw worsteling met eten en biedt daarvoor de TOV-Week aan. Een week waarin je onderwijs ontvangt over de functie van de eetstoornis en over het ontstaan van je verstoorde eetgedrag. Door zowel persoonlijke- als groepssessies gaan we de ‘weg naar binnen.’

Het onderwijs dat wordt gegeven is gebaseerd op het goede dat de psychologie en de wetenschap ons biedt, maar bovenal op de Bijbel met Gods genadige en liefdevolle waarheid. De week heeft een divers programma waarin momenten van rust en verdieping belangrijke onderdelen zijn. Dit zal jou helpen een sprong in ‘het diepe’ te maken om gevoelens toe te laten die al zo lang zijn weggestopt. Wanneer er innerlijke heling heeft plaatsgevonden, is het ook mogelijk om gezond gedrag aan te leren. Het is de weg gaan van binnen naar buiten.

Naast onderwijs en de bijbehorende verwerkingsopdrachten zal er ook ruimte zijn voor aanbidding, gebed en samenzijn. Het zal een week zijn waarin je Gods liefde zult ervaren en nieuwe stappen kunt zetten waarbij je bijgestaan wordt door ervaringsdeskundige therapeuten en vrijwilligers.

Thema
Het thema van de TOV-Week is ‘Op weg naar vrijheid’. Heling en vernieuwing is een reis. Een reis die begint met een startpunt en het benoemen van de eindbestemming. Tijdens de week zullen we aan de hand van het verhaal van de tocht van het volk Israël van Egypte naar Kanaän samen op weg gaan. Helaas gaat die reis door de woestijn. Met elkaar gaan we onder ogen komen wat we daar tegenkomen, om vervolgens los te laten wat losgelaten moet worden en heling te kunnen ontvangen voor innerlijke verwondingen.
 
Een week er tussenuit
De praktijk wijst uit dat een uur of anderhalf uur therapie per week niet genoeg is om de stappen te zetten die nodig zijn. Het dagelijks leven vraagt veel. De maatschappij verwacht veel van je. Maar ook kerk, familie en de sociale contacten roepen om aandacht. Waar is er dan nog helingtijd voor jou. Waar is de tijd en ruimte om tot rust te komen, stil te worden en pijn los te laten komen en te verwerken?

God zelf wijst ons Zijn weg tot innerlijke heling in Jesaja 30:15,16 ‘Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.’ Om innerlijke wonden te kunnen laten helen en om los te komen van je verstoorde eetgedrag is rust en stilte nodig. Het is nodig om stil te worden bij God, om terug te keren naar Hem. Wat er dan kan gebeuren? Vrijheid en kracht!

Door er een week uit te breken en je onder te dompelen in een sfeer van begrip, bewogenheid, liefde en troost geef je jezelf de ruimte om de eerste belangrijke stappen te zetten op weg naar heling.

Kostenplaatje
Als Stichting hebben we er voor gekozen om geen GGZ instelling te willen zijn. We willen onze eigen zienswijze op herstel van verstoord eetgedrag en Gods waarheid zonder schroom kunnen inzetten. Dat betekent tegelijk dat er (nog) geen overheidsgelden beschikbaar zijn. Dat vraagt van de deelnemers een behoorlijke bijdrage, daarvan zijn wij ons bewust. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat je voor het bedrag dat we vragen heel veel terug krijgt. Deze week is op basis van volpension. Je krijgt professionele begeleiding van therapeuten, er wordt gewerkt aan de hand van een werkboek dat je meeneemt naar huis en er zal veel creatieve ondersteuning worden aangeboden. Om de kosten te drukken werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers.

Het is zelfs zo dat we de kosten niet volledig willen doorberekenen en hopen via giften en donaties het tekort te kunnen dekken.

Globaal programma
Aankomst vrijdag tussen 19:00 - 20:00 uur.
Op deze avond zullen we kort met elkaar kennismaken en krijg je informatie over het programma gedurende de week.

Elke dag zal gestart worden met persoonlijke stille tijd waarna de dag zal bestaan uit verschillende blokken die elk zijn eigen invulling zullen hebben met voldoende rust- en verwerkingsmomenten. Creativiteit zal een belangrijke plek innemen als manier om te ontspannen en te verwerken.

Terugkomdag
Na het organiseren van onze eerste TOV-Weken is gebleken dat er behoefte was aan een terugkomdag. Wij organiseren deze dag na ongeveer drie maanden na deelname aan jouw TOV-Week en deze zal plaatsvinden op een zaterdag van 10.00-15.30uur in de Praktijk van Geroepen om te Leven te Gouderak. Deze dag zullen beide therapeuten aanwezig zijn en met je terugblikken op de afgelopen periode na de TOV-Week. Tijdens deze dag staan we stil bij je proces, kijken we wat je nodig hebt, maar ontvang je ook nog weer aanvullend onderwijs. De kosten voor deze terugkomdag bedragen € 70,00 en zullen nadien gefactureerd worden.

Lesdag
Gedurende het jaar zullen er één of twee zogenaamde lesdagen georganiseerd worden speciaal voor alle TOV-Week deelnemers. Er zullen dan verschillende onderdelen zijn, waaronder een plenaire lezing, in de eigen tov-week setting zullen er verdiepingsgesprekken zijn en een tijd van aanbidding met een band, waarbij ook medewerkers van de TOV-Week aanwezig zullen zijn.