Reisgenoten

Mensen met een eetstoornis kunnen eenzaamheid, onbegrip en onveiligheid ervaren. Het is heel fijn wanneer er op het pad van heling naar vrijheid en vrede ondersteuning is van mensen die begrijpen wat een eetstoornis is en mee kunnen leven/voelen. Vrij om te Leven biedt ondersteuning door middel van zogenaamde reisgenoten. Een reisgenoot is geen hulpverlener en biedt geen therapie, maar loopt een tijdje met je mee op vanuit – als dat gewenst is – ervaringsdeskundigheid.

Reisgenoot voor ouders

Een reisgenoot voor ouders
Hij of zij die worstelt met eten voelt zich vaak onbegrepen en eenzaam. Het is moeilijk om uit te leggen waar de strijd met eten echt over gaat. Dat geldt net zo goed voor ouders en betrokkenen. Zij gaan ook een eenzame weg en worden vaak niet begrepen. De eetstoornis zorgt voor strijd in een heel gezin. Ieder gezinslid lijdt mee!
 
Wij vinden het belangrijk dat ook ouders ondersteunt worden en begrip en een luisterend oor krijgen van andere ouders die begrijpen wat de impact van een eetstoornis is op hen en op het gezin. Daarom bieden wij de mogelijkheid om, wanneer jouw/jullie kind lijdt aan een eetstoornis, ook voor jou als ouder een reisgenoot aan te vragen. Een ervaringsdeskundige ouder met wie je kunt sparren, delen en bidden. Een ouder die begrijpt waar je doorheen gaat, die je niet alleen begrijpt én je de stip op de horizon wil wijzen. Er is hoop, maar het is ook een lange weg. Ga die weg ook als ouder niet alleen.
 
Ervaar jij/ervaren jullie als ouders dat je een reisgenoot nodig hebt? Vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact met je op en gaan we kijken of we een goede ‘match’ voor jullie kunnen vinden. 

Werkwijze Aanvraag Reisgenoten Privacyregeling Reisgenoot worden


In de Bijbel staat een lied, Psalm 121, dat gezongen werd door pelgrims die onderweg waren naar Jeruzalem. Eigenlijk is ons leven ook een reis en zijn we als gelovigen samen onderweg naar het hemelse Jeruzalem. Soms is die reis moeilijk en zwaar, bij voorbeeld als je worstelt met een eetstoornis. Het kan dan fijn zijn om, naast een traject van therapie, wat extra steun en bemoediging te ontvangen. Vrij om te Leven wil daarom graag mensen op een laagdrempelige manier steunen en bemoedigen door middel van zogenaamde ‘reisgenoten'. Deze reisgenoten hebben veelal zelf te maken gehad met een eetstoornis en weten daarom uit ervaring hoe dit je leven kan beheersen. Een reisgenoot kan dan voor kortere of langere tijd met iemand oplopen voor dat extra steuntje in de rug.
Jezus is hierin ons voorbeeld, als de volmaakte Reisgenoot. (‘De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: ...’ - Psalm 121:5) Het is ons verlangen dat reisgenoten Zijn liefde en bemoediging doorgeven, de troost die zij zelf van Hem ontvangen hebben delen en zo hoop geven aan mensen met een eetstoornis op hun weg van herstel. 

Wij hopen dat een reisgenoot je weg van herstel lichter mag maken.