Reisgenoten

Mensen met een eetstoornis kunnen eenzaamheid, onbegrip en onveiligheid ervaren. Het is heel fijn wanneer er op het pad van heling naar vrijheid en vrede ondersteuning is van mensen die begrijpen wat een eetstoornis is en mee kunnen leven/voelen. Vrij om te Leven biedt ondersteuning door middel van zogenaamde reisgenoten. Een reisgenoot is geen hulpverlener en biedt geen therapie, maar loopt een tijdje met je mee op vanuit – als dat gewenst is – ervaringsdeskundigheid.

Werkwijze Aanvraag Reisgenoten Privacyregeling Reisgenoot worden


In de Bijbel staat een lied, Psalm 121, dat gezongen werd door pelgrims die onderweg waren naar Jeruzalem. Eigenlijk is ons leven ook een reis en zijn we als gelovigen samen onderweg naar het hemelse Jeruzalem. Soms is die reis moeilijk en zwaar, bij voorbeeld als je worstelt met een eetstoornis. Het kan dan fijn zijn om, naast een traject van therapie, wat extra steun en bemoediging te ontvangen. Vrij om te Leven wil daarom graag mensen op een laagdrempelige manier steunen en bemoedigen door middel van zogenaamde ‘reisgenoten'. Deze reisgenoten hebben veelal zelf te maken gehad met een eetstoornis en weten daarom uit ervaring hoe dit je leven kan beheersen. Een reisgenoot kan dan voor kortere of langere tijd met iemand oplopen voor dat extra steuntje in de rug.
Jezus is hierin ons voorbeeld, als de volmaakte Reisgenoot. (‘De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: ...’ - Psalm 121:5) Het is ons verlangen dat reisgenoten Zijn liefde en bemoediging doorgeven, de troost die zij zelf van Hem ontvangen hebben delen en zo hoop geven aan mensen met een eetstoornis op hun weg van herstel. 

Wij hopen dat een reisgenoot je weg van herstel lichter mag maken.

Teamleider Reisgenoten

‘Reisgenoten’, het woord alleen vind ik al zo fijn. Als we het woord ontleden, dan kom je het woord ‘reis’ en het woord ‘genoot’ tegen. Dit laatste woord link ik direct aan het woordje ‘metgezel’. En met deze twee woorden herken ik bij mezelf een verlangen. Een verlangen om onderweg te zijn, stappen te zetten en daarnaast het verlangen om dat niet (altijd) alleen te hoeven doen. Dus… het woord alleen vind ik al prachtig, maar het hele concept hierachter is zo ongelofelijk waardevol! De moeizame, zware, donkere weg die eetstoornis heet, wordt een klein beetje makkelijker en lichter als er een reisgenoot mee loopt. Daar geloof ik 100% in! Helemaal omdat de reisgenoot wéét, door ervaring, hoe die weg is. Samen ben je sterker en is het zoveel fijner!

Beide posities ken ik. Ik ken die weg, dat donkere dal en die soms veel te hoge berg. Ik ken de moeiten met eten. Maar ik ken ook de overwinningen en de blijdschap die daarbij hoort. Daarom vind ik het echt heel leuk en tof om teamleider van dit project te zijn. Als je dus vragen hebt of je meld je aan, dan heb je met mij contact.

In het dagelijks leven ben ik getrouwd en moeder van Joah en Lev. Ik houd van de zon die op mijn huid tintelt, terwijl ik met een enorm grote mok thee in mijn handen zit. Ik kijk (halsreikend) uit naar wat God voor grootse plannen heeft!

Tanja  

Tanja