Een immense omhelzing

Onlangs las ik een overdenking van Elisabeth van Zijl (Vrij om te Leven) over het aangezicht van God. Dit stuk raakte mij.
Ik citeer enkele stukjes uit haar overdenking:
‘Als je iets verheft, je gezicht verheft, dan til je het op. Je beweegt het omhoog. God zegt dat Hij Zijn gezicht optilt tot ‘‘over’’ ons. Hij kijkt ons als het ware eerst in de ogen en richt Zich dan op, zodat Zijn Licht óver ons kan komen.

Zijn licht kan ons zo helemaal omgeven. En als Hij dat doet dan ben je volledig omringd door Zijn vrede. Als God Zich over je ontfermt en je zo in Zijn licht geplaatst wordt, dan ben je veilig, als in een immense omhelzing. Dan komt er vrede. Er is niets meer verborgen. Wanneer God Zijn licht over jou en jouw hart mag laten schijnen en jou laat delen in Zijn glans, dan kun je in vrede gaan liggen en gaan slapen (Psalm 4). Want je bent geborgen in het licht van God. En niets of niemand kan jou daar afwijzen of roven.’

Over dat omhelzen hoorde ik laatst een prachtige preek op TV bij Beam (EO).

Men las Johannes 1:18 voor. Hier staat in de NBV dat Jezus aan het hart van de Vader rust. In de HSV staat: Die in de schoot van de Vader is.
De NBG vertaalt het zo: Die aan de boezem des Vaders is.

Men vertelde dat in het Grieks “hart” ook vertaald kan worden met Corpus/nek/schouder/borst/boezem/schoot. Maar hoe kun je alles tegelijk aanraken? Als je op schoot zit en iemand omarmt! (zie afb.)
Geborgen in het licht van God en veilig in Zijn immense omhelzing.

Zoals Jezus aan het hart van de Vader rust, zo mag ik bij Hem tot rust komen.
Hier kan God Zijn liefde door mij heen laten stromen. Hij ziet mij, door het volbrachte werk van Jezus, als volmaakt! Zonder enig gebrek of tekortkoming. Onvoorstelbaar, maar zo waar.

Daarom mag ik mijzelf ook accepteren, mijn kroon opzetten en gaan leven vanuit mijn positie als Koningskind! Numeri 6: 24-26 (HSV): De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Marjoke

(Afbeelding – www.beeldhouweninamsterdam.nl)