De bloedvloeiende vrouw

Laatst las ik in het boek: ‘Laat je bevrijden’ van Charles Martin het volgende: ‘We lijden allemaal aan “bloedverlies”.’

Deze woorden raakten me intens.

De schrijver zei dit naar aanleiding van een verhaal uit de Bijbel.

De vrouw in dat Bijbelverhaal (Markus 5:25-27a) geloofde dat het Woord méér was dan haar omstandigheden, ze reikte uit naar Jezus.
Ze wist dat alleen Hij haar kon genezen. Ze raakte Jezus aan. Jezus voelde dat er kracht uit Hem wegvloeide en de vrouw voelde dat die kracht bij haar naar binnenstroomde.

Hij genas op dat moment niet alleen haar kwaal, maar ook haar hart.

Jezus stond in feite op deze vrouw te wachten. Want eigenlijk riep een ander Hem om hulp. Deze man had dringend hulp nodig voor zijn dochtertje, die erg ziek was.
Maar Jezus zag de vrouw en Hij zag haar nood. Hij vertraagde Zijn pas, Hij moest eerst bij haar zijn.

Zelf was ik op het moment dat ik dit las nogal uit mijn doen. Ik kon niet slapen en heb de nacht in de huiskamer doorgebracht. Ik strekte toen uiteindelijk ook mijn hand én hart uit naar Jezus. Ook ik geloof dat Hij alleen mij kan genezen. Op dat moment had ik dezelfde ervaring als die vrouw. Ik voelde nieuwe kracht in mij stromen!
Ik kreeg echt het gevoel dat Hij op MIJ stond te wachten die nacht en MIJ aanraakte en op dat moment MIJN hart genas.

Oneindig groot is Zijn liefde en geduld. Hij weet waar ik soms doorheen ga en kent mijn zwakheden, mijn strijd. Hij veroordeelt mij er niet om! Hij ziet mij, omarmt en troost mij en geeft mij nieuwe kracht.

Is er een god die groter is dan Hij? In veel religies moet ik zelf naar de godheid toe. Jezus komt Zelf naar mij toe, op de plek, in de situatie waar ik op dat moment ben. Hij weet wat ik nodig heb.
Ik kon en mocht weer nieuwe moed ontvangen om verder te gaan. En ook al word ik toch weer moedeloos: Ik mag weer opstaan en verder gaan.

Overweldigend vind ik het. En het is voor iedereen die zich naar uitstrekt!

Psalm 147:3A (HSV) Hij geneest de gebrokenen van hart

MARJOKE