De boom van overtuigen als mijn identiteit

‘Je bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik hou zoveel van je.’
Deze tekst kwam vaak op mijn pad in mijn leven, een mooie tekst. In mijn hoofd voelde ik dat God dit ook tegen mij zegt, maar het geloven met mijn hart was veel ingewikkelder. Verschillende keren was ik dichtbij het voelen dat dit over mij ging. Maar net zo vaak ging ik ook weer onderuit als er iets gebeurde in mijn leven. Steeds leek het of ik er even van mocht proeven maar dat het niet voor mij was. Ik sprak vaak zo lelijk over mezelf, vond foto’s van mezelf stom, en cijferde mezelf weg voor anderen. Ik was boos en teleurgesteld over wie ik was en hoe ik met eten om ging.

In therapie bij Elisabeth sprak ik dit uit, Ze gaf me de opdracht om een boom van overtuiging te maken. Uit je hoofd, naar je hart, wat leeft daar? Welke gedachten? Ik tekende een boom, de gedachten die ik over mezelf had schreef ik in de takken. De acties die uit die gedachten voort kwamen schreef ik in de blaadjes, en toen moest ik 1 zin/woord bedenken die in de stam zou komen te staan, kijkend naar wat er in de takken stond kon ik er niks anders van maken dan:
‘Ik ben waardeloos.’


De leugens die anderen over mij hadden gesproken in mijn leven, hadden gemaakt dat ik in mijn hart zo over mezelf was gaan denken, het was deel geworden van mij.


Begrijpelijk dat ik me niet kostbaar, geliefd en waardevol kon voelen.
Met dit inzicht mocht ik aan de slag met God, Elisabeth en andere mensen om me heen, mijn boom van overtuiging mocht om zodat er ruimte zou komen voor Gods waarheid in mijn hart.


Dit was niet zomaar gedaan, ik moest mijn leven, mijn pijn, onder ogen zien, het doorleven, eerlijk zijn naar mezelf en anderen, anderen en mezelf vergeven, ruimte (in) nemen. En bewust kiezen voor Gods waarheid boven de ‘waarheid’ die ik in mijn hart voelde. Maar langzaam begon die boom van overtuiging zijn kracht te verliezen, verschrompelde langzaam de blaadjes en takken, en ging de boom uiteindelijk om.


En nu kan ik in de spiegel kijken, en houden van de vrouw die ik daar zie, ik voel me zo kostbaar in Zijn ogen, waardevol en geliefd door Hem!
Alle eer aan God.

INGE