Van bidden naar aanbidden

Bidden was voor mij iets wat ik lastig vond. Het was veelal een routine op vaste momenten. Wanneer ik bad voor mijzelf bestond dit grotendeels uit een ‘verlanglijstje’ die ik met God deelde. Tot het moment dat ik erachter kwam dat God allang weet wat ik nodig heb. Sterker nog, dat weet Hij beter dan ik zelf!

Mattheus 6:8 ‘want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt’.

Waar jij je aandacht op vestigt, zal groter worden in jouw ogen.
Ik leerde dat ik mij in gebed meer mocht focussen op God in plaats van op mijn problemen. Toen ik dit deed, werd ik me meer en meer bewust van wie Hij is.
Zijn liefde en nabijheid ging ik steeds meer ervaren!
Hij werd groter, mijn problemen kleiner.
God is zoveel groter dan welke nood wij ook hebben. Is dat niet geweldig?

Psalm 100:4 ‘Ga Zijn poorten binnen met een loflied’.

Aanbidding zegent God, maar uiteindelijk ook jou.
Ik wil je aanmoedigen wanneer jij ervaart dat jouw problemen te groot of uitzichtloos voelen, je uit te strekken naar aanbidding. Hem te benaderen met dankzegging.
Zoek een manier die bij je past of stap uit in een manier die je misschien niet gewend bent.
Dank Hem voor Zijn goedheid, voor Zijn barmhartigheid, Zijn liefde.
Als jij je dag niet hebt, dank Hem dat Hij zelfs van je houdt als jij je chagrijnig gedraagt!
Als jij je somber voelt, dank Hem dat Zijn vreugde in jou is!
Als jij je schuldig voelt, dank Hem dat Hij je niet veroordeelt en Hij jou vergeven heeft!
Als jouw gedachten zeggen dat je waardeloos bent, dank Hem dat Hij jou mooi heeft gemaakt!

Psalm 139:14 ‘Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben’.

IRMA