Elisabeth van Zijl-Vuijk

voorzitter & secretaris

Ik ben Elisabeth van Zijl, getrouwd en (groot)moeder en woonachtig in Gouderak waar ik ook mijn eigen praktijk ‘Vrij om te leven’ heb. In mijn puberteit ontwikkelde ik een eetstoornis (anorexia). De anorexia veranderde na verloop van tijd in boulimia, alhoewel de anorectische gedachten ook bleven. Na heel wat jaren vond ik herstel en toen dat echt een feit was had ik bedacht om dat als een gesloten boek weg te zetten in de boekenkast van mijn leven. God had echter een ander plan. Mijn coachingspraktijk werd uiteindelijk een specialistische praktijk voor hulp bij eetstoornissen en naast (vitaliteits)coach leerde ik verder voor cognitief gedragstherapeut en complementair alternatief therapeut. Na het uitkomen van het boek ‘Vrede met jezelf’ nam mijn verlangen toe naar een (fysieke) plek voor mensen met een eetstoornis waar Gods helende, liefdevolle waarheid geleerd en ervaren kan worden (zoals ik die ook in mijn praktijk leer en probeer te laten zien). Een plek waar mensen een tijdje kunnen verblijven/logeren om het geleerde in de praktijk te brengen en even ondergedompeld kunnen worden in Gods liefde. Maar ook een plek waar het mogelijk is om bemoedigd te worden, een kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, een praatje of gebed te kunnen ontvangen. Het idee van een Inloophuis.

Ik ben blij dat de stichting Vrij om te leven is opgericht (waarvan ik voorzitter en secretaris mag zijn). Het is de eerste stap om uiteindelijk te kunnen komen tot het TOV-Huis, als fysieke plek voor onderwijs en hulp. Maar tot het zover is zijn er genoeg andere activiteiten en plannen die de Stichting heeft. Ik ben dankbaar voor mijn mede bestuursleden die net zo enthousiast zijn als ik. Niet zozeer voor de stichting of de therapie van Vrij om te leven, maar vooral voor Gods liefde en waarheid als bron van heling voor een leven van vrijheid, vrede en vreugde.  

Jettie Doornenbal-van der Zee

bestuurslid

Mijn naam is Jettie Doornenbal, moeder van 4 prachtige, inmiddels volwassen kinderen en woonachtig in Gouderak. In het dagelijks leven ben ik leerkracht in het basisonderwijs, groep 1 en 2. En gelukkig ben ik, buiten het weekend om, 2 dagen thuis om in het huis bezig te zijn, contacten e.d. te onderhouden en andere dingen te kunnen doen.
Elisabeth heeft mij in de stichting van het bestuur gevraagd, waar ik blij mee was. Wij zijn al meer dan 20 jaar bevriend met elkaar en juist onze beleving van het geloof, trok ons dichter naar elkaar toe. De laatste 2 ½ jaar kom ik ook bij Elisabeth in de praktijk, nadat ik een tijdje moest stoppen met het lesgeven, aangezien ik oververmoeid/overspannen was door werk -en thuisomstandigheden. Ik kom nog steeds bij Elisabeth, omdat het mij helpt om me steeds weer te focussen op onze Hemelse Vader en om te leven vanuit Zijn Geest. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De leugens waar ik in ben gaan geloven: ’dat ik niet goed genoeg ben’, dat ik er niet echt toe doe’ werden/worden daar ontkracht. Want Gods waarheid is de waarheid: dat we Zijn geliefde kinderen zijn en gewoon mogen ‘zijn’ en niet van alles moeten doen, voordat we geliefd en gewaardeerd worden.
Mijn verlangen is dat de stichting ertoe bijdraagt om mensen te helpen door te zien, hoe waardevol ze zijn voor onze Hemelse Vader. Dat ze Zijn geliefde zonen en dochters zijn, dat ze uniek gemaakt en bedacht zijn door onze Hemelse Vader. Ik hoop hierin mee te kunnen denken samen met Elisabeth en de andere bestuursleden, om zo de helende boodschap van God verder te brengen. Dat ieder op zijn/haar eigen manier in zijn/haar bestemming komt, waar God ons voor bedoeld heeft.  

Arjette de Vos

penningmeester

Ik ben Arjette de Vos, woon in een leefgemeenschap in Apeldoorn en vanuit die leefgemeenschap zet ik me in om iets te betekenen voor onze medemens in Apeldoorn-Zuid. Ik ben in aanraking gekomen met de stichting Vrij om te leven omdat ik zelf, bij Elisabeth in haar praktijk kwam voor mijn eetstoornis en een andere verslaving (seksverslaving). Hoe Elisabeth te werk gaat heeft echt mijn hart geraakt en mij veranderd. Mijn heling is nog steeds een proces maar ik kan zeggen dat ik vrij ben van mijn seksverslaving. Er is dus echt hoop!! En die hoop is te vinden bij onze hemelse Vader. Zijn liefde is zo groot. Toen Elisabeth vroeg of ik als penningmeester lid wilde worden van het bestuur voor de Stichting, heb ik ja gezegd. Ik sta helemaal achter de visie die Elisabeth heeft met betrekking tot heling en herstel en de visie en plannen van de Stichting. Ik zie er naar uit om samen te werken, en de dromen verder uit te werken met elkaar. Ik kan niet wachten tot het TOV-Huis er zal zijn, wat naar mijn idee tot grote zegen zal zijn.

Sara van Eck-Blasio

bestuurslid

In 2020 leerde ik Elisabeth kennen en daarbij haar praktijk Vrij om te Leven. In de anderhalf jaar die volgden ben ik onderweg in herstel van een eetstoornis en tegelijkertijd is mijn liefde ontstaan voor deze praktijk en daarmee voor de missie en visie van het bestuur. Ik bouw mee aan het realiseren van een TOV-Huis en wil als bestuurslid daar ook mijn verantwoordelijkheid in nemen. Ik wil op deze manier gehoor geven aan de Heer Jezus die spreekt in Mattheüs 25 over de talenten en zegt: vers 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
En in vers 40, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

De nood is hoog en ik wil me daar dubbel en dwars voor inzetten zodat meer mensen net als mij een leven in vrijheid krijgen zoals God het bedoeld heeft.