Algemene voorwaarden TOV-WEEK JONGEREN

Slaapkamer
Je hebt deze week een eigen slaapkamer tot je beschikking. Tevens is er een gezamenlijk douche/toiletruimte aanwezig. Op locatie zijn handdoeken beschikbaar, één badhanddoek en één gewone handdoek. Er is een wasmachine aanwezig en hier kunnen we éénmaal gebruik van maken gedurende de TOV-Week. Linnen en beddengoed aanwezig, opgemaakte bedden bij aankomst.

Maaltijden
Deze week is op basis van volpension. Voor wat betreft de maaltijden, zullen deze gezamenlijk genuttigd worden, waarbij rekening wordt gehouden met het eetmenu dat je nu aanhoudt. Er zal gezond en ‘normaal’ gekookt worden zonder uitdagingen.

Er zal gedurende de dag fruit en gezonde reepjes beschikbaar zijn om tussendoor te eten met daarbij ook de tussendoortjes die bij jouw eetmenu horen.

We willen proberen de maaltijden zo in te richten dat er zo weinig mogelijk stress hoeft te ontstaan. We gaan niet de focus op eten leggen, maar er wel over praten. De afspraak die wel met je maken is dat jij je aan je eetmenu houdt. Wij gaan je daarbij helpen.

Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan deze TOV-Week doe je dat op eigen gezondheidsrisico. Mochten er calamiteiten zijn dan kunnen we overdag terecht bij de huisarts in Ouderkerk a/d IJssel en ’s avonds bij de huisartsenpost. Verder is er iemand aanwezig met een diploma reanimeren en EHBO.

Muziek
Tijdens ons eigen samenkomst zullen we met elkaar zingen, God aanbidden, en als er behoefte aan is ook gedurende de week. We zullen voornamelijk Opwekkingsliederen en de modernere, nieuwere liederen zingen. Maar uiteraard is er ook ruimte voor psalmen en gezangen.

Zelf meenemen:
● Bijbel
● Eventueel extra schrijfschrift
● Schrijfwaren
● Eventueel eigen kussen of zelfs eigen dekbed als je dat zou willen
● Eigen spulletjes van thuis om je tijdelijke kamer een beetje jouw kamer te laten voelen.
● Als je wilt eigen spelletjes, kleur- of tekenspullen of hobby dingen. Er is bij ons ook heel veel crea materiaal aanwezig

Telefoongebruik/maken van foto’s?
Tijdens de activiteiten is telefoongebruik niet gewenst. Ook het maken van foto’s op de locatie gaat in overleg. We willen voor iedereen een veilige setting creëren. Wij zullen zelf een aantal foto’s maken ter promotie, deze zullen we zoveel mogelijk van achteren en op afstand maken zodat ieder zijn privacy gewaarborgd wordt.

Beeldmateriaal
Tijdens de TOV-Week worden er foto’s gemaakt ter promotie van onze activiteiten. Wij zullen te allen tijde rekening houden met de sfeer op dat moment. Wil je niet dat er foto’s gemaakt worden dan kun je dit aangeven, hier wordt dan rekening mee gehouden. Graag doorgeven per mail aan: academie@stichtingvrijomteleven.nl

Terrein
Op het terrein van Den Dikken Boom zijn nog andere bewoners in andere gebouwen aanwezig, die wij verder niet tegenkomen. Hier houden we wel rekening mee door op ons eigen terrein te blijven.

LET OP: Bij aankomst op de IJsseldijk Noord 123 moet je de vanaf de dijk naar beneden rijden om het huis te bereiken en te parkeren, dit is gevaarlijk! Tevens geldt dit ook voor de route terug naar boven op de dijk.

Mindervalide
De gehele locatie is rolstoeltoegankelijk. Zowel douche en toilet zijn hierop aangepast, ook het bed in de slaapkamer is verstelbaar.

Zorg en veiligheid
In het geval van gemengde groepen (man/vrouw) vragen we je om hier rekening mee te houden door bijvoorbeeld het meenemen van een ochtendjas. Mannen zullen niet met ontbloot bovenlijf rondlopen. Er zijn verschillende badkamers beschikbaar en deze zullen we scheiden voor gebruik man/vrouw.

Bij aanmelden vragen we je om een naam en telefoonnummer van iemand die we in geval van nood kunnen bereiken.

Zijn er naar aanleiding van deze TOV-Week dingen waar je vragen over hebt, klachten en of andere situaties dan horen wij dit natuurlijk z.s.m. en het liefst op dat moment zelf. Na de TOV-Week zijn we per mail en telefonisch bereikbaar, je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon (zie website).

Vroegtijdig beëindigen TOV-Week/Ontbindende voorwaarden
De Stichting heeft het recht om bij monde van de regietherapeut van de betreffende TOV-Week een deelnemer te verzoeken naar huis te gaan wanneer:
- er geconstateerd wordt dat er alcohol wordt genuttigd;
- er geconstateerd wordt dat er drugs wordt gebruikt;
- wanneer geconstateerd wordt dat er op een verkeerde manier met medicijnen wordt omgegaan;
- er zich psychische situaties (denk aan bv een psychose) voordoen die de veiligheid van de groep in gevaar brengen.

Algemene Voorwaarden:
Je dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering.

Betalingsvoorwaarden:
Het is mogelijk om in termijnen te betalen (maximaal drie).
De inschrijving is definitief wanneer de eerste aanbetaling van € 500,00 van de factuur die je ontvangt, binnen vijf werkdagen is voldaan.

Annuleren is na inschrijving niet mogelijk. Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden mag je de week verzetten naar de eerstvolgende TOV-Week.