Voluit leven als een held voor JezusVrij om te Leven wil mensen leiden naar heling van hun denken en hart zodat ze de eetstoornis niet langer nodig hebben om te (over)leven. Dit leven is ingewikkeld, soms angstig en bedreigend en door innerlijke pijn en verwarring zijn we geneigd om een houvast te zoeken die maakt dat we kunnen standhouden. Vrij om te Leven helpt door middel van bemoediging, onderwijs en begeleiding/therapie om los te komen van de eetstoornis en biedt hulp om te gaan ontdekken waaraan je je kunt vasthouden om stand te houden, om zo te gaan leven in plaats van overleven. Misschien ben je gestart bij Vrij om te Leven of elders omdat je niet langer wilde overleven, maar gaan leven. Leven in vrijheid. En is het je gelukt, kon je de eetstoornis (zo goed als) loslaten en ervaar je vrijheid. Hoe fijn is dat?!
Tegelijk zijn wij ervan overtuigd dat God meer wil voor ons. Hij wil niet alleen dat je standhoudt, maar ook dat je dóór gaat, verder gaat en veelvoudig vrucht draagt. Dat je achter Jezus aangaat en wandelt in de roeping die God op jouw leven heeft gelegd. Vrij om te Leven heeft daarom ‘Helden voor Jezus’ in het leven geroepen. Deze Heldenbeweging zou je kunnen zien als een vervolgstap op de coaching en/of therapie die je hebt gehad. Waar je bij therapie vooral 'naar binnen gericht bent' gaat 'Helden' over het naar buiten gericht zijn en je uitstrekken naar Gods plan van overwinning voor jou en de wereld om je heen. Zo mag je van overleven en gaan leven ook leren voluit te leven! Voluit te leven voor het hart van de Koning.

Helden voor Jezus is niet specifiek voor mensen die geworsteld hebben met een eetstoornis (of welke verslaving dan ook). En je hoeft ook geen therapie of coaching bij Vrij om te Leven hebben gehad of aangesloten te zijn geweest bij de andere vormen van ondersteuning die worden geboden. Wanneer je de roep van de Allerhoogste in jou ervaart, maar het moeilijk vindt om daarin alleen uit te stappen, of de vreugde wilt delen van het uitstappen, dan ben je van harte welkom!


Wat kun je verwachten van de Helden voor Jezus? Onder andere lees je op de website blogs. Blogs en verhalen die geschreven zijn door mensen die weten wat de schaduwkanten van het leven zijn. Mensen die aan den lijve hebben ondervonden dat moedeloosheid, hopeloos en verdriet hun leven konden regeren en hen het gevoel gaven het 'bijltje' er het liefst bij neer te willen gooien. Maar die tegelijk ook leerden dat er een 'én' is. Naast de moeiten van het leven is er óók de 'gloriekant,' de overwinning en kracht waarin ze mogen uitstappen door het offer van Jezus.

We willen je met deze blogs en verhalen bemoedigen en inspireren om jezelf en je gevoelens, je moeiten en verdriet serieus te nemen én tegelijk op te kijken, te focussen op Jezus, om vervolgens Zijn liefdevolle, genadige waarheid aan te nemen en werkelijkheid te laten worden in je leven.
Maar er is meer. Er is een appgroep van Helden waarin mooie dingen worden gedeeld ter aansporing en inspiratie en er zijn (online) samenkomsten om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen.

Wij hopen niet alleen dat de blogs je tot zegen zullen zijn maar dat ze ook aanmoedigen om die stap te zetten die je al zo lang wilde zetten. De stap naar overgave en daarmee gaan voor het hart van je Koning. Heel spannend, want wat gaat dat brengen? Die stap alleen zetten, controle loslaten is best een lastige, daarom de Helden... We hebben elkaar nodig want 'together we stand.'

Vergeet het niet, vergeet het nooit: Jij bent Gods geliefde kind. Hij geniet van jou. Je staat in het centrum van Zijn liefde en Hij wil jou overladen met alles van Hem zodat jij kunt uitdelen, kunt zegenen; zo mag jij Zijn geschenk zijn aan de wereld, aan de mensen om je heen. Gewoon omdat jij jij bent. Niet door wat je doet of kunt, maar door wie jij bent: een erfgenaam van de Allerhoogste.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor meer informatie via het contactformulier.

Lees hier alle blogs